ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

อานิสงส์ถวายดอกบัว The Fruits of Offering Lotus Flower 供养莲花的利益: (Th En Ch)


อานิสงส์ถวายดอกบัว
1. ทำให้มีรูปกายที่มีความสมบูรณ์ มีผิวพรรณวรรณะผ่องใส และมีกลิ่นกายที่หอมกรุ่น
2. เป็นที่รักของมหาชนทั้งหลาย ได้รับความรักและความชื่นชมยินดีทั้งมนุษย์และเทวา
3. ทำให้ได้เกิดในประเทศที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง
4. เกิดในครอบครัวบัณฑิตนักปราชญ์ เกิดในครอบครัวผู้มีสัมมาทิฐิ และมีชื่อเสียงที่ดีงาม
5. อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีงาม ปลอดพ้นจากอกุศลธรรมทั้งหลาย
6. สมบูรณ์ด้วยมงคลชีวิต ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย ภัยพิบัติและอุปสรรคต่างๆ
7. มีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองสมบูรณ์พูนสุข จิตใจปลอดโปร่งสดชื่น ระลึกนึกถึงบุญกุศลได้ง่ายดาย ชีวิตที่ดำเนินไปสู่หนทางที่ดีงาม
8. พบพานแต่สิ่งดีๆ มีโอกาสได้พบเนื้อนาบุญ สร้างบุญบารมีได้อย่างสะดวก ง่ายดาย
9. เมื่อถึงคราวปฏิบัติธรรมก็ไม่มีอุปสรรคใดๆ สามารถบรรลุธรรมได้โดยสะดวกเป็นไปได้โดยง่าย


The Fruits of Offering Lotus Flower
1. Endowed with a perfect and fragrant body and a clear and radiant complexion.
2. Be loved and admired by both human and celestial beings.
3. Be born in a country where Buddhism flourishes.
4. Be born in a reputable family possessing Right View.
5. Live in a beautiful environment absent of unwholesomeness.
6. Enjoy an auspicious life free of suffering, disasters, and hindrances.
7. Have a happy and prosperous life and a clear and bright mind to easily recollect all the wholesomeness. Have a life on a virtuous path.
8. Be extraordinarily fortunate and have a fertile field of merit to easily perform and accumulate wholesome deeds.
9. When you practice meditation, you will not encounter obstacles and can easily achieve meditative attainments.


供养莲花的利益:
1. 色身庄严,肤色皎洁明亮,身体具有香气。
2. 为大众喜爱之人:受人天爱戴和敬仰。
3. 生于佛国: 出生在佛教兴盛的国家。
4. 生于智者之家: 出生在具足正见和声名远扬的家族。
5. 善根增长: 拥有清净的出离心,不受三毒烦恼的控制。
6. 吉祥人生:生命中没有苦痛,任何灾难和障碍都会消除。
7. 生命光亮:心清净光亮,容易意念功德。生生世世只在善道中。
8. 殊胜善缘:生生世世得遇无上福田,佛陀、辟支佛、四双八辈之圣者。
9. 修行顺利:容易快速证悟佛法

ไม่มีความคิดเห็น