ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

คำกล่าวถวายผ้ากฐิน (Th Eng Ch)

คำกล่าวถวายผ้ากฐิน

อิมัง มะยัง ภันเต , สะปะริวารัง , กะฐินะจีวะระทุสสัง , สังฆัสสะ , โอโณชะยามะ , สาธุ โน ภันเต , สังโฆ , อิมัง , สะปะริวารัง , กะฐินะทุสสัง , ปะฏิคคัณหาตุ , ปะฏิคคะเหตวา จะ , อิมินา ทุสเสนะ , กะฐินัง , อัตถะระตุ , อัมหากัง , ทีฆะรัตตัง , หิตายะ ,สุขายะ , นิพพานายะ จะฯ

คำแปล

ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ , ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย , ผ้าจีวรกฐิน , พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ , แด่พระภิกษุสงฆ์ , ขอพระภิกษุสงฆ์ , จงรับ , ผ้าจีวรกฐิน , พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ , ของข้าพเจ้าทั้งหลาย , ครั้นรับแล้ว , จงกรานกฐิน , ด้วยผ้าผืนนี้ , เพื่อประโยชน์ ,เพื่อความสุข , เพื่อมรรคผลนิพพาน , แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ,ตลอดกาลนานเทอญ.

Offering of Kathina Robe
(Recite “Namo…” 3 times)

Imaṃ mayaṃ bhante, saparivāraṃ, kaṭhinacīvaradussaṃ, saṅghassa, oṇojayāma, sādhu no bhante, bhikkhusaṅgho, imaṃ saparivāraṃ, kaṭhinacīvaradussaṃ, paṭiggaṇhātu, paṭiggahetvā ca, iminā dussena, kaṭhinaṃ, attharatu, amhākaṃ, dīgharattaṃ, hitāya sukhāya, nibbānāya ca.

Translation

All of us gathered here would like to humbly offer this Kathina robe as well as other requisites to the Bhik-khu-saṅ-gha. May the venerable monks please accept our offerings for the puñña, happiness and attainment of Nibbāna of us all forevermore.

(All of us gathered here, would like to humbly offer ‘Kathina’ robes, as well as other offerings, to the monastic community. May the monastery and monks, accept these offerings with kindness, to be used during the Rain Retreat, for the benefit, happiness, and attainment of Nirvana of us all, forevermore.)

(kha-tae-pra-pik-su-song phoo-ja-rern, kha-pa-jao-tang-lai, khor-nom ta-whai, phaa-jee-ka-thin, prom-duai-bo-ri-warn, daepra-pik-su song, khor-pra-pik-su-song, jong-rub, phaa-jee-ka-thin, prom-duay-bo-ri-warn, crun-rup-leaw, jong-kran-ka-thin-duaiphaa-peen-nee, peur-pra-yoj, peur-kwam-sook, peur-mak-phonnip-pan, kae-kha-pa-jao-tang-lai, ta-lod-kan-la-nan-turn)

供养功德衣 巴利语

以芒 吗央 潘爹,萨巴立哇郎,卡提那几哇啦 图桑,桑卡萨,欧挪差呀吗,洒图挪潘爹,桑抠,以 芒,萨巴立哇郎, 卡提那几哇啦图桑,把帝刊哈督, 巴帝卡嘿搭哇乍,以密那 图塞那,卡提囔,阿他啦督, 安哈刚,提卡啦当,嘿搭呀,苏卡呀,尼啪那呀 乍。

泰 译

卡爹普啦披苏宋扑乍扔,卡啪照唐来,抠农他 外,啪几翁嘎提,袍对巴立弯唐来老尼,爹普啦披苏 宋,抠普啦披苏宋,中啦,啪嘎提,袍对巴立弯唐来 老尼,孔卡啪照唐来,刊啦来唔,中甘嘎提,对啪朋 尼,佩巴优,佩况苏,佩吗捧尼潘,改卡啪照唐来, 达喽甘啦南特恩。

华语

尊敬的长者比丘,我们愿 以功德衣袈裟、以及供养 品, 虔诚供养比丘僧众; 为了我们的幸福、快乐、 以及证入涅盘。请比丘僧 众接受我们的功德衣袈 裟、以及供养品。

ไม่มีความคิดเห็น