ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

ถวายเครื่องปรับอากาศ (Th Ch En)

ถวายเครื่องปรับอากาศ

อิมานิ มะยัง ภันเต , สีติกะระโณ ปะ กะ ระ ณานิ , สะปะริวารานิ , ภิกขุสังฆัสสะ , โอโณชะยามะ , สาธุโน ภันเต , ภิกขุสังโฆ , อิมานิ , สีติกะระโณ ปะกะระณานิ , สะปะริวารานิ , ปฏิคคัณหาตุ , อัมหากัง ,ทีฆะรัตตัง ,หิตายะ ,สุขายะ , นิพพานายะจะ ฯ

ถวายเครื่องปรับอากาศ(คำแปล)
ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, เครื่องปรับอากาศ, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, แด่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับ, เครื่องปรับอากาศ, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, เพื่อมรรคผลนิพพาน, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญฯ

คำกล่าวถวายเครื่องปรับอากาศ (บาลี)
供养空调 以吗尼 吗央攀跌,
席体嘎啦喏,把嘎啦那尼,
萨巴立哇啦尼,披苦桑咖撒,
喔诺差呀吗,洒图诺攀跌,
披苦桑抠,以吗尼,
席体嘎啦喏,把嘎啦那尼,
萨巴立哇啦尼,把帝刊哈堵,
安哈刚,梯卡啦当,喜搭呀,
苏卡呀,尼啪那呀乍。

คำกล่าวถวายเครื่องปรับอากาศ (แปลเสียงเป็นไทย)
供养空调(泰译)

客蝶帕披苏雄铺乍仍,客啪照唐来,
抠农他喂,坑把阿卡,
彭对巴哩弯唐来老尼,爹帕披苏雄,
抠帕披苏雄,中啦,坑把阿卡,
彭对巴哩弯唐来老尼,控客啪照唐来,
佩巴悠,佩况属,佩吗彭尼攀,
给客啪照唐来,达喽甘啦南特恩。

供养空调(华译)(แปลจีน)

尊敬的长者比丘, 我们愿以空调,以及供养品, 虔诚供养比丘僧众; 为了我们的幸福, 快乐, 以及证入涅槃,请比丘僧众接受我们的空调,以及供养品.

คำกล่าวถวายเครื่องปรับอากาศ (บาลี)
Offering Air Conditioner

Imāni mayaṃ bhante, bhattāni, sītikaraņo pa ka ra ņani, saparivārāni, bhikkhusaṅghassa, oṇojayāma, sādhu no bhante, bhikkhusaṅgho, imāni, sītikaraņo pa ka ra ņani, saparivārāni, paṭiggaṇhātu, amhākaṃ, dīgharattaṃ, hitāya, sukhāya, nibbānāya ca.

คำกล่าวถวายเครื่องปรับอากาศ (แปลไทย)
Air Conditioner Offering

kha-tae-pra-pik-su-song phoo-ja-rern,
kha-pa-jao-tang-lai, khor-nom ta-whai,
kreng-pub-ar-kas, prom-duay-bo-ri-warn-tang-lai lao-nee,dae-pra-pik-su song, khor-pra-pik-su-song, jong-rub,
kreng-pub-ar-kas, prom-duay-bo-ri-warn-tang-lai lao-nee, khong-kha-pa-jaotang-lai,
peur-pra-yoj, peur-kwam-sook,
peur-mak-phon-nip-pan,
kae-kha-pa-jao-tang-lai, ta-lod-kan-la-nan-turn

ไม่มีความคิดเห็น