ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

คำกล่าวถวายวิสาขประทีป (Pali Thi Eng Chi)

คำกล่าวถวายวิสาขประทีป (4ภาษา บาลี ไทย อังกฤษ จีน) 卫塞节灯具供养词

อิเม มะยัง ภันเต, วิสาขะปะทีเป, สะปะริวาเร,
วิสาขะปุณณะมิยัง, พุทธัสสะ, ปูชะนัตถายะ,
ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ,
อิเม, วิสาขะปะทีเป, สะปะริวาเร, ปะฏิคคัณหาตุ,
อัมหากัง, ฑีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ,
นิพพานายะ จะฯ


Ime mayaṃ bhante, visākhapadīpe, saparivāre,
visākhapunnamiyaṃ, bhuddhassa, pujanatthāya,
bhikkhusaṅghassa, oṇojayāma, sādhu no bhante, bhikkhusaṅgho,
Ime, visākhapadīpe, saparivāre, paṭiggaṇhātu,
amhākaṃ, dīgharattaṃ, hitāya sukhāya,
nibbānāya ca.


乙咩 玛央潘跌,威萨卡把梯憋,洒把理哇咧,
威萨卡奔那密央,扑他洒,扑叉那潭呀,
辟苦桑喀洒,喔喏叉呀玛,啥秃喏潘跌,辟苦桑抠,
乙咩,威萨卡把梯憋,洒把理哇咧,把抵刊蛤堵,
安蛤刚,踢喀辣当,西搭呀,属咖呀,
逆啪哪呀渣。


คำแปล
ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, โคมวิสาขะประทีป, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, แด่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับ, โคมวิสาขะประทีป, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, เพื่อมรรคผลนิพพาน, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญ.

kha-tae-pra-pik-su-song phoo-ja-rern, kha-pa-jao-tang-lai, khor-nom ta-whai, com-vi-sa-kha-pra-theep, prom-duay-bo-ri-warn-tang-lai-lao-nee, dae-pra-pik-su-song, khor-pra-pik-su-song, jong-rub, com-vi-sa-kha-pra-theep, prom-duay-bo-ri-warn-tang-lai-lao-nee, khong-kha-pa-jao-tang-lai, peur-pra-yoj, peur-kwam-sook, peur-mak-phon-nip-pan, kae-kha-pa-jao-tang-lai, ta-lod-kan-lanan-turn

泰 译 : 喀得帕批数诵铺佳冷,喀帕照唐来,抠农套外, 空威萨卡巴替,朋对玻哩湾唐来老尼, 叠帕辟属雄,抠帕辟属雄,中拉, 空威萨卡巴替,朋对玻哩湾唐来老尼,孔喀帕照唐来, 佩巴有,佩宽属,佩麻盆涅槃, 给喀帕照唐来,的啰嘎拉南特.

Translation During Visāgha celebration, venerable monks, we seek your permission, to offer the lights to the monastic community, together with its associated gifts. May the monastic community, receive the lights and these gifts from us, for our everlasting benefit, happiness and attainment of Nirvana.

华译: 尊敬的长者比丘!我们愿以灯具,以及各种供养品,在卫塞节这天,虔诚供养比丘僧众。为了我们永久的利益与安乐,以及证入究竟涅槃,请比丘僧众慈悲接受我们供养的灯具及各种供养品。


Cr : www.interhq.org

ไม่มีความคิดเห็น