ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

คำถวายโคมมาฆะประทีป (Thi Eng Chi)

Recite “namo…” 3 times

อิเม มะยัง ภันเต, มาฆะปะทีเป, สะปะริวาเร, มาฆะปุณณะมิยัง, พุทธัสสะ, ปูชะนัตถายะ,
ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ,
อิเม, มาฆะปะทีเป, สะปะริวาเร, ปะฏิคคัณหาตุ,
อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, นิพพานายะ จะฯ

Ime mayaṃ bhante, māghapadīpe, saparivāre, māghapunnamiyan, buddhassa, pujanatthaya, bhikkhusaṅghassa, oṇojayāma, sādhu no bhante, bhikkhusaṅgho, Ime, māghapadīpe, saparivāre, paṭiggaṇhātu, amhākaṃ, dīgharattaṃ, hitāya sukhāya, nibbānāya ca.

一咩 瑪央潘得,瑪卡巴梯鱉,撒巴哩哇咧,瑪卡奔押密央,鋪他撒,餔差那他押,批古桑卡灑,歐挪差呀瑪,沙突挪潘得,批古桑摳,一咩,瑪卡巴梯鱉,撒巴哩哇咧,把底刊哈睹,安哈剛,梯咖拉當,喜答呀,屬咖呀,尼帕那呀紮。

ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย โคมมาฆะประทีป พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เพื่อเป็นพุทธบูชา ในวันเพ็ญ เดือนมาฆะ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์ จงรับ โคมมาฆะประทีป พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข เพื่อมรรคผลนิพพาน แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญฯ

kha-tae-pra-pik-su-song phoo-ja-rern, kha-pa-jao-tang-lai, khor-nom ta-whai, com-maa-ca-pra-theep-tang-lai, dae-pra-pik-susong, khor-pra-pik-su-song, jong-rub, com-maa-ca-pra-theep, khong-kha-pa-jao-tang-lai, peur-pra-yoj, peur-kwam-sook, peur-mak-phon-nip-pan, kae-kha-pa-jao-tang-lai, ta-lod-kan-lanan-turn

(泰文翻譯) 喀得帕批屬雄鋪紮扔,喀帕照唐來,摳農他外,空瑪卡巴替,朋對玻哩灣唐來老尼,破奔鋪他鋪差,內灣拚, 顛馬卡,給帕批屬雄,摳帕批屬雄,中拉,空瑪卡巴替,朋對玻哩灣唐來老尼,孔喀帕照唐來,珀巴有,珀寬屬,珀瑪彭涅槃,給喀帕照唐來,打囉嘎拉南特.

Venerable Sirs, we would like to offer, the lights of māgha, to the Bhik-khu-saṅ-gha, May the Bhik-khu-saṅ-gha, accept the lights of māgha, for our lasting benefit, happiness, and attainment of Nibbāna.

(中文翻譯) 尊敬的長者比丘,我們願以這些平安燈、以及供養品,虔誠供養比丘僧眾; 為了我們的幸福、快樂、以及證入涅槃。 請比丘僧眾,接受我們的四事、以及供養品。

ไม่มีความคิดเห็น