ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

อานิสงส์ของการบูชาข้าวพระ Benefits of Offering Sustenance to the Lord Buddha (Th En Ch)

อานิสงส์ของการบูชาข้าวพระ
1. จะทำให้ได้บารมีทั้ง 30 เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ได้อย่างรวดเร็ว
2. จะเกิดในตระกูลสูง เป็นที่เคารพรักของมนุษย์และเทวดา ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข
3. เกิดในตระกูลที่มีสัมมาทิฏฐิ รักในการสร้างบุญบารมี
4. มีสติปัญญา รู้แจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม
5. จะเข้าถึงฐานะ 5 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุข พละ และปฏิภาณ
6. จะได้โภชนะอันวิจิตร ประณีต อลังการ รสชาติเป็นเลิศทุกภพทุกชาติ
7. สมบูรณ์พร้อมด้วย มนุษย์สมบัติ ทิพย์สมบัติ นิพพานสมบัติ
8. ทำให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ บริวารสมบัติ
9. ทำให้ได้บุญ บารมี รัศมี กำลัง ฤทธิ์ อำนาจ สิทธิ เฉียบขาดจากพระธรรมกายนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนในอายตนะนิพพาน
10. เป็นบุญพิเศษ คือ เมื่อละโลกแล้วกลับดุสิตบุรีวงบุญพิเศษ เขตบรมโพธิสัตว์
11. มีสายบุญเชื่อมกับมหาปูชนียาจารย์ ได้สร้างบารมีกับหมู่คณะไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
12. เมื่อถึงคราวปฏิบัติธรรม สามารถเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายโดยเร็วพลัน ทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งเข้าสู่นิพพานบุญ จากการบูชาข้าวพระ เป็นบุญใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ บาปกรรมยากที่จะเข้ามากล้ำกราย ขจัดวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์ วิบากกรรมวิบากมารให้มลายหายสูญ เกื้อกูลให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป

Benefits of Offering Sustenance to the Lord Buddha
Successful in the great pursuit of the 30 virtuous perfections quickly.
Reborn in a noble family with fortune, honor, praise and happiness. Loved by humans and angels.
Reborn in a right-view family who loves cultivating merit.
Wise in both worldly and spiritual knowledge.
Endowed with longevity, perfect complexion, happiness, strength and wisdom.
Well supplied with exquisite and delicious meals in every existence.
Well supplied with worldly treasures, heavenly treasures and Nirvana.
Endowed with the best appearance, wealth, character and followers.
Receive the merit, perfections, halo, power, grace, divine power, privilege and absoluteness from the immeasurable Dhammakayas in Nirvana.
A Special merit to help being reborn in the fourth level of heaven (Dusitburi) within the special merit zone of Bodhisattva.
Bonded to the Great Master by merits. Able to cultivate perfections with the Dhammakaya Community in every existence until the Utmost Dhamma.
Attain inner dhamma easily and quickly in every existence until Nirvana.
The merit of Offering Sustenance of the Lord Buddha is a sacred merit that protect us from bad karmas, catastrophes and misfortune, and support us to have a perfect life forever.

荟供的功德利益
1. 快速圆满三十波罗蜜。
2. 出生于名门贵族,受人天爱戴,具足利、誉、称、乐。
3. 出生于具足正见、乐善好施的家族。
4. 具足如实知见世间和出世间之法的智慧。
5. 具足五种福报,即:长寿、美貌、快乐、力量和智慧。
6. 生生世世享用精致美味的食物。
7. 具足圆满世间财、天界财和涅槃财。
8. 具足美貌、财富、德行和侍从。
9. 具足涅槃无量诸佛法身之功德波罗蜜、光芒、力量、神通、权势和果断。
10. 功德殊胜,即往生后转世兜率天特殊功德圈菩萨区。
11. 同导师结缘,生生世世随团体修波罗蜜,直至法的究竟。
12. 生生世世修行皆速证佛法,直至法的究竟。
荟供的功德殊胜无量,可成为消除种种业障的助缘,成就生命的圆满。

ไม่มีความคิดเห็น