ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

คำถวายผ้าอาบน้ำฝนและหลอดไฟ Offering Bathing Robes and Light Bulb for the Annual Rain Retreat (Thi Eng)

คำถวายผ้าอาบน้ำฝนและหลอดไฟ Offering Bathing Robes and Light Bulb for the Annual Rain Retreat (Thi Eng)

Recite “namo…” 3 times (ตั้ง นะโม 3 จบ)

Imāni mayaṃ bhante, vassikasāṭikāni ca, padīpāni ca, bhikkhusaṅghassa, oṇojayāma, sādhu no bhante, bhikkhusaṅgho, imāni, vassikasāṭikāni ca, padīpāni ca, paṭiggaṇhātu, amhākaṃ, dīgharattaṃ, hitāya, sukhāya, nibbānāya ca.

อิมานิ มะยัง ภันเต,วัสสิกะสาฎิกานิ,ปะทีปานิ จะ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, วัสสิกะสาฎิกานิ, ปทีปานิ จะ, ปะฎิคคัณหาตุ, อัม๎หากัง, ฑีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, นิพพานายะ จะฯ

Translation คำแปล
Venerable Sirs, we would like to offer bathing robes and light bulb, for the annual rain retreat, to the Bhik-khu-saṅ-gha, May the Bhik-khu-saṅ-gha, accept our bathing robes and light bulb, for the annual rain retreat, together with these offerings, for our lasting benefit, happiness, and attainment of Nibbāna.

ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย,ขอน้อมถวาย, ผ้าอาบน้ำฝน, และโคมไฟทั้งหลายเหล่านี้, แด่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับ, ผ้าอาบน้ำฝน, และโคมไฟทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, เพื่อมรรคผลนิพพาน, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญฯ

kha-tae-pra-pik-su-song phoo-ja-rern, kha-pa-jao-tang-lai, khor-nom ta-whai, pha-aab-num-pon, lae-kom-fai-tang-lai lao-nee, dae-pra-pik-su-song, khor-pra-pik-su-song, jong-rub, pha-aabnum-pon, lae-kom-fai-tang-lai lao-nee, khong-kha-pa-jao-tang-lai, peur-pra-yoj, peur-kwam-sook, peur-mak-phon-nip-pan, kae-khapa-jao-tang-lai, ta-lod-kan-la-nan-turn

ไม่มีความคิดเห็น