ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

คำกล่าวถวายปัจจัยสี่ Offering of Four Necssities of a Bhikkhu (Thi Eng Chi)

คำกล่าวถวายปัจจัยสี่
Version 1

อิมัง มะยัง ภันเต, จะตุปัจจะยาทิกัง, เทยยะธัมมัง, สะปะริวารัง,
ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมัง,
จะตุปัจจะยาทิกัง, เทยยะธัมมัง, สะปะริวารัง, ปะฏิคคัณหาตุ, อัม๎หากัง,
ฑีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, นิพพานายะ จะฯ

ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, เครื่องไทยธรรม,
มีปัจจัยสี่เป็นต้น, พร้อมด้วยของบริวารนี้, แด่พระภิกษุสงฆ์,
ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับ, เครื่องไทยธรรม, มีปัจจัยสี่เป็นต้น, พร้อมด้วยของบริวารนี้,
ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, เพื่อมรรคผลนิพพาน,
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญฯ

Offering of Four Necssities of a Bhikkhu

Recite “namo…” 3 times
Imaṃ mayaṃ bhante, catupaccayādikaṃ, deyyadhammaṃ, saparivāraṃ, bhikkhusaṅghassa, oṇojayāma, sādhu no bhante, bhikkhusaṅgho, imaṃ, catupaccayādikaṃ, deyyadhammaṃ, saparivāraṃ, paṭiggaṇhātu, amhākaṃ, ḍīgharattaṃ, hitāya, sukhāya, nibbānāya ca.

Translation
Venerable Sirs, we would like to offer, our the four necessities of a bhikkhu, together with these offerings, to the Bhik-khu-saṅ- gha, May the Bhik-khu-saṅ-gha, accept our the four necessities of a bhikkhu, together with these offerings, for our lasting benefit, happiness, and attainment of Nibbāna.

(kha-tae-pra-pik-su-song phoo-ja-rern, kha-pa-jao-tang-lai, khor-nom ta-whai, ja-tu-paj-jai-tai-ya-tham, prom-duay-bo-riwarn- tang-lai lao-nee, dae-pra-pik-su song, khor-pra-pik-su-song, jong-rub, ja-tu-paj-jai-tai-ya-tham, prom-duay-bo-ri-warn-tang-lai lao-nee, khong-kha-pa-jao-tang-lai, peur-pra-yoj, peur-kwamsook, peur-mak-phon-nip-pan, kae-kha-pa-jao-tang-lai, ta-lodkan- la-nan-turn)

คำกล่าวถวายปัจจัยสี่
Version 2

อิมานิ มะยัง ภันเต, จตุปัจจะยาทีนิ,
สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ,
อิมานิ, จะตุปัจจะยาทีนิ, สะปะริวารานิ, ปะฎิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ฑีฆะรัตตัง,
หิตายะ, สุขายะ, นิพพานายะจะฯ

คำกล่าวถวายปัจจัยสี่(คำแปล) ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, เครื่องไทยธรรม, มีปัจจัยสี่เป็นต้น, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, แด่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับ, เครื่องไทยธรรม, มีปัจจัยสี่เป็นต้น, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, เพื่อมรรคผลนิพพาน, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญ.

คำกล่าวถวายปัจจัยสี่ (บาลี)
供养日常用品 (巴利语)
以吗尼 吗央攀跌,扎堵把扎呀梯尼, 萨把立哇拉尼,披苦桑卡撒, 喔诺差呀吗,洒图诺攀跌,披苦桑抠,以吗尼,扎堵把扎呀梯尼, 萨巴立哇拉尼,把帝刊哈堵, 安哈刚,梯卡啦当,喜搭呀, 苏卡呀,尼啪那呀乍。

คำกล่าวถวายปัจจัยสี่ (แปลไทย)
供养日常用品 (泰译)
客蝶帕披苏雄铺乍仍,客啪照唐来, 抠农他喂,控胎呀探,咪把斋喜奔顿, 彭对控巴哩弯尼,爹帕披苏雄, 抠趴披苏雄,中啦,控胎呀摊, 咪把斋喜奔顿,彭对巴哩弯唐来老尼, 控客啪照唐来,佩巴悠,佩况属, 佩吗彭尼攀,给客啪照唐来, 达喽甘啦南特恩。

供养日用品(华译) (แปลจีน)
尊敬的长者比丘, 我们愿以四事,以及供养品, 虔诚供养比丘僧众; 为了我们的幸福, 快乐, 以及证入涅槃,请比丘僧众接受我们的四事,以及供养品.

Cr : www.interhq.org

ไม่มีความคิดเห็น