ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

คำถวายสังฆทาน Saṅgha-dāna Offering (Thi Eng Chi)

คำถวายสังฆทาน Saṅgha-dāna Offering

Introduction to Offering Saṅgha-dāna
คำกล่าวนำก่อนถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

Generosity is the mark of a wise man. It is one of the virtuous qualities that defines Buddhahood and supports our pursuit of Nibbāna. The discerning will choose the right time and the very best of food and refreshment to offer to those bhikkhus who devote themselves to the study, practice and dissemination of the Buddha’s teachings for their happiness and for the greater benefit of the masses.

They are fertile fields of puñña who yield the highest of fruits for the giver because they live to give and to pass on life’s most essential knowledge to the humankind. By offering food to these celibate bhikkhus, we are giving them five qualities of life: longevity, fine complexion, good health, physical strength and wisdom. Thus, we who give shall be blessed with these qualities

of life in return again and again.

The puñña that we accrue will serve as our refuge in our current lifetimes and in the hereafter. Thus, without further ado, may I invite all of us to repeat, after the congregation representative, the verses for the offering of a meal and other requisites to the venerable bhukhus.

On this occasion, venerable bhukhus, we seek your permission to offer a meal and other requisites to the monastic community.

May the monastic community please receive our offerings for our everlasting benefit, happiness and attainment of Nibbāna.

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า, สัปบุรุษย่อมให้ทาน, เช่นข้าวและน้ำ, ที่สะอาดประณีต, ตามกาลสมควรอยู่เป็นนิจ, แด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์, ซึ่งเป็น บุญเขตอันเยี่ยม, สำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้น, ได้ชื่อว่า, ให้ฐานะ 5 ประการ, แก่ปฏิคาหก, ดังต่อไปนี้คือ, ให้อายุ, ให้วรรณะ, ให้สุขะ, ให้พละ, และให้ปฏิภาณ, ผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะทั้ง 5 ประการนั้นด้วย, ท่านสาธุชนทั้งหลาย, บุญเท่านั้น, เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลาย,

ดังนั้น, ขอเรียนเชิญทุกท่าน, พึงตั้งใจ, กล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน, โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ/ค่ะ

( Leader ) Handa mayaṃ buddhassa bhagavato pubbabhāganamakāraṃ karomase.

(นำ) หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะเสฯ

(All) Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.

(3 times)
(รับ) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ (กล่าว 3 จบ)

Imāni mayaṃ bhante, bhattāni, saparivārāni, bhikkhusaṅghassa,
oṇojayāma, sādhu no bhante, bhikkhusaṅgho, imāni bhattāni,
saparivārāni, paṭiggaṇhātu, amhākaṃ, dīgharattaṃ, hitāya,
sukhāya, nibbānāya ca.
อิมานิ มะยัง ภันเต, ภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, ภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัม๎หากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, นิพพานายะ จะฯ

Translation คำแปล
Venerable Sirs, we would like to offer our food, together with these offerings, to the Bhik-khu-saṅ-gha, May the Bhik-khu-saṅ-gha, accept our food, together with these offerings, for our lasting benefit, happiness, and attainment of Nibbāna.

ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, ภัตตาหาร, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, แด่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับ, ภัตตาหาร, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, เพื่อมรรคผลนิพพาน, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญฯ

(kha-tae-pra-pik-su-song phoo-ja-rern, kha-pa-jao-tang-lai, khor-nom ta-whai, pat-ta-han, prom-duay-bo-ri-warn-tang-lai lao-nee, dae-pra-pik-su song, khor-pra-pik-su-song, jong-rub, patta-han, prom-duay-bo-ri-warn-tang-lai lao-nee, khong-kha-pa-jaotang-lai, peur-pra-yoj, peur-kwam-sook, peur-mak-phon-nip-pan, kae-kha-pa-jao-tang-lai, ta-lod-kan-la-nan-turn)

布施日常用品供養詞

Handa mayang buddhassa bhagavato, pubbabha-ganamakarang karoma se.
(開經:漢塔瑪央 菩塔沙 啪卡哇哆 不啪啪卡那瑪嘎朗 嘎嘍瑪 誰)
Namo tassa bhagavato arahato samma-sambuddhassa (3times)
哪摸 搭沙 啪咖哇多 阿拉哈多 三麻三菩搭灑〈三稱〉
〈華譯:皈依禮敬世尊,已離塵垢,自證圓滿正覺的大阿羅漢。〉

巴利語 อ่านทับเสียงภาษาบาลี
乙媽尼 媽央 潘爹,帕搭尼,灑把理哇拉尼,辟苦桑卡撒,喔呢剎呀嗎,啥禿呢潘爹,辟苦桑摳,乙媽尼,帕搭尼,灑把理哇拉尼,把抵刊蛤賭,安蛤剛,踢喀辣當,西搭呀,屬咖呀,逆啪哪呀渣。

泰 譯 อ่านทับเสียงภาษาไทย
喀的帕辟屬溗舖扎扔,喀啪照堂來,摳農他維,帕搭含,朋類八理灣堂來老尼,的帕辟屬溗,可帕辟屬溗,中拉,帕搭含,朋類八理灣堂來老尼,孔喀啪照堂來,佩巴有,佩寬屬,佩麻盆涅槃,給喀啪照堂來,的曪肝拉囝吞。

華譯 คำแปลภาษาจีน
尊敬的長者比丘, 我們願以食物,以及供養品, 虔誠供養比丘僧眾; 為了我們的幸福, 快樂, 以及證入涅槃,請比丘僧眾接受我們的食物, 以及供養品.

ไม่มีความคิดเห็น