ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

คำถวายเครื่องไทยธรรม Offering of Four Necssities of a Bhikkhu (Thi Eng Chi)


Offering of Four Necssities of a Bhikkhu
Recite “namo…” 3 times
ตั้งนะโม 3 จบ

อิมานิ มะยัง ภันเต, จะตุปัจจะยาทีนิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, จะตุปัจจะยาทีนิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, นิพพานายะ จะฯ

Imāni mayaṃ bhante, catupaccayādīni, saparivārāni, bhikkhusaṅghassa, oṇojayāma, sādhu no bhante, bhikkhusaṅgho, Imāni, catupaccayādīni, saparivārāni, paṭiggaṇhātu, amhākaṃ, ḍīgharattaṃ, hitāya, sukhāya, nibbānāya ca.
一瑪尼,瑪央潘得,紮堵把紮呀梯尼,撒巴哩哇拉尼,批古桑咖灑,歐挪差呀瑪,沙突挪潘得,批古桑摳,一瑪尼,紮堵把紮呀梯尼,撒巴哩哇拉尼, 把底刊哈睹,安哈剛,梯咖拉當,喜答呀,屬咖呀,尼帕那呀紮。

ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, จตุปัจจัยไทยธรรม, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, แด่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับ, จตุปัจจัยไทยธรรม, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, เพื่อมรรคผลนิพพาน, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญฯ

kha-tae-pra-pik-su-song phoo-ja-rern, kha-pa-jao-tang-lai, khor-nom ta-whai, ja-tu-paj-jai-tai-ya-tham, prom-duay-bo-riwarn-tang-lai lao-nee, dae-pra-pik-su song, khor-pra-pik-su-song, jong-rub, ja-tu-paj-jai-tai-ya-tham, prom-duay-bo-ri-warn-tang-lai lao-nee, khong-kha-pa-jao-tang-lai, peur-pra-yoj, peur-kwamsook, peur-mak-phon-nip-pan, kae-kha-pa-jao-tang-lai, ta-lodkan-la-nan-turn

Translationคำแปล
Venerable Sirs, we would like to offer, our the four necessities of a bhikkhu, together with these offerings, to the Bhik-khu-saṅ-gha, May the Bhik-khu-saṅ-gha, accept our the four necessities of a bhikkhu, together with these offerings, for our lasting benefit, happiness, and attainment of Nibbāna.

泰文翻譯) 喀得帕批屬雄鋪紮扔,喀帕照唐來,摳農他外,紮堵把摘胎呀攤,朋對玻哩灣唐來老尼,給帕批屬雄,摳帕批屬雄,中拉,紮堵把摘胎呀攤,朋對玻哩灣唐來老尼,孔喀帕照唐來,珀巴有,珀寬屬,珀瑪彭涅槃,給喀帕照唐來,打囉嘎拉南特.
(中文翻譯)
尊敬的長者比丘,我們願以這些四事、 以及供養品, 虔誠供養比丘僧眾; 為了我們的幸福、快樂、以及證入涅槃。 請比丘僧眾,接受我們的四事、以及供養品。

ไม่มีความคิดเห็น