ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

คำถวายผ้าไตรจีวร (Thi Eng) Offering of Three Robes

Recite “namo…” 3 times (ตั้ง นะโม 3 จบ)
Imāni mayaṃ bhante, ticīvarāni, saparivārāni, bhikkhusaṅghassa, oṇojayāma, sādhu no bhante, bhikkhusaṅgho,imāni, ticīvarāni, saparivārāni, paṭiggaṇhātu amhākaṃ, dīgharattaṃ, hitāya, sukhāya, nibbānāya ca.

อิมานิ มะยัง ภันเต, ติจีวะรานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, ติจีวะรานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัม๎หากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, นิพพานายะ จะฯ

Translation คำแปล
Venerable Sirs, we would like to offer three Robes, together with these offerings, to the Bhik-khu-saṅ-gha, May the Bhik-khusaṅ-gha, accept three Robes, together with these offerings, for our lasting benefit, happiness, and attainment of Nibbāna.

ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, ซึ่งผ้าไตรจีวร, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, แด่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับ, ซึ่งผ้าไตรจีวร, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, เพื่อมรรคผลนิพพาน, แก่ข้าพเจ้า ทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญฯ

kha-tae-pra-pik-su-song phoo-ja-rern, kha-pa-jao-tang-lai, khor-nom ta-whai, pha-trai-jee-vorn, prom-duay-bo-ri-warn-tanglai lao-nee, dae-pra-pik-su song, khor-pra-pik-su-song, jong-rub, pha-trai-jee-vorn, prom-duay-bo-ri-warn-tang-lai lao-nee, khongkha-pa-jao-tang-lai, peur-pra-yoj, peur-kwam-sook, peur-makphon-nip-pan, kae-kha-pa-jao-tang-lai, ta-lod-kan-la-nan-turn

Cr : www.interhq.org

ไม่มีความคิดเห็น