ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

คำถวายยารักษาโรค Offering of Medicine (Thi Eng Chi)

Recite “namo…” 3 times (ตั้ง นะโม 3 จบ)
Imāni, mayaṃ bhante, gilānabhesajjāni,saparivārāni, bhikkhusaṅghassa, oṇojayāma, sādhuno bhante, bhikkhusaṅgho, imāni, gilānabhesajjāni, saparivārāni, paṭiggaṇhātu, amhākaṃ, dīgharattaṃ, hitāya, sukhāya, nibbānāya ca.

อิมานิ มะยัง ภันเต, คิลานะเภสัชชานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, คิลานะเภสัชชานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัม๎หากัง, ฑีฆะรัตตัง,หิตายะ, สุขายะ, นิพพานายะ จะฯ

乙玛尼 玛央 潘爹,气拉哪撇撒擦尼,洒把理哇拉尼,批库桑咖洒,喔诺差呀吗,啥秃诺喷爹,批库桑科, 乙玛尼,气拉哪撇洒擦尼,洒把理哇拉尼,把抵刊哈堵,踢咔辣当,喜搭呀,属咔呀,逆啪哪呀渣。

Translation คำแปล
All of us gathered here would like to humbly offer medical supplies to Bhik-khu-saṅ-gha. May the venerable monks please accept our offerings for the puñña, happiness and attainment of Nibbāna of us all forevermore.

ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, ยารักษาโรค, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, แด่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับ, ยารักษาโรค, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, เพื่อมรรคผลนิพพาน, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญฯ

kha-tae-pra-pik-su-song phoo-ja-rern, kha-pa-jao-tang-lai, khor-nom ta-whai, ya-rak-sa-roke, prom-duay-bo-ri-warn-tanglai lao-nee, dae-pra-pik-su song, khor-pra-pik-su-song, jong-rub, ya-rak-sa-roke, prom-duay-bo-ri-warn-tang-lai lao-nee, khongkha-pa-jao-tang-lai, peur-pra-yoj, peur-kwam-sook, peur-makphon-nip-pan, kae-kha-pa-jao-tang-lai, ta-lod-kan-la-nan-turn

尊敬的长者比丘,我们愿以药物,虔诚供养比丘僧众,为了我们的幸福,快乐,以及证入涅槃,请比丘僧众,接受我们供养的药物。

ไม่มีความคิดเห็น