ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

คำแผ่เมตตา–慈悲观 Words to Spread Loving Kindness (Thi Eng Chi)


คำแผ่เมตตา–慈悲观
Words to Spread Loving Kindness

สัพเพ สัตตา Sabbhe Satta Sabbhe Satta
สัตว์ทั้งหลาย All living beings 一切众生
ที่เป็นเพื่อนทุกข์ who have sufferings 都会受苦
เกิดแก่เจ็บตาย who share this life cycle 都会生老病死
ด้วยกันหมดทั้งสิ้น all alike
อะเวรา Avera Avera
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด May you be happy 愿一切众生都快乐
อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย Please don’t have retribution upon each other 不要互相结怨结仇

สัพเพ สัตตา Sabbe Satta Sabbe Satta
สัตว์ทั้งหลาย All living beings 一切众生
ที่เป็นเพื่อนทุกข์ who have sufferings 都会受苦
เกิดแก่เจ็บตาย who share this life cycle 都会生老病死
ด้วยกันหมดทั้งสิ้น all alike
อัพยาปัชฌา Abbhayapajja Abbhayapajja
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด May you be happy 愿一切众生都快乐
อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย Please don’t harm each other 不要互相欺凌伤害

สัพเพ สัตตา Sabbhe Satta Sabbhe Satta
สัตว์ทั้งหลาย All living beings 一切众生
ที่เป็นเพื่อนทุกข์ who have sufferings 都会受苦
เกิดแก่เจ็บตาย who share this life cycle 都会生老病
ด้วยกันหมดทั้งสิ้น all alike
อะนีฆา Aniga Aniga
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด May you be happy 愿一切众生都快乐
อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย Please don’t have physical and mental difficulties 不要受到身心痛苦

สัพเพ สัตตา Sabbhe Satta Sabbhe Satta
สัตว์ทั้งหลาย All living beings 一切众生
ที่เป็นเพื่อนทุกข์ who have sufferings 都会受苦
เกิดแก่เจ็บตาย who share this life cycle 都会生老病死
ด้วยกันหมดทั้งสิ้น all alike
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ Sukhi attanam pariharantu Sukhi attanam pariharantu
จงมีความสุขกายสุขใจ Please have physical and mental pleasure 愿一切众生身心快乐
รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด keep youself free from danger 能保护自己脱离所有苦难

ท่านทั้งหลาย All of you 一切众生
ที่ท่านได้ทุกข์ who are suffering 若受苦者
ขอให้ท่านมีความสุข may you be happy 愿他们快乐
ท่านทั้งหลาย All of you 一切众生
ที่ท่านได้สุข who are happy 所得乐者
ขอให้สุขยิ่งๆขึ้น may you be happier 愿他们更快乐

สัพเพ สัตตา Sabbhe Satta Sabbhe Satta
สัตว์ทั้งหลาย All living beings who were born 一切众生
ที่เกิดเป็นชะลาพุชะ from the womb 无论是胎生者
ที่เกิดเป็นอัณฑะชะ from the egg 卵生者
ที่เกิดเป็นสังเสทชะ from contaminated moisture 湿生者
ที่เกิดเป็นโอปปาติกะ and from spontaneous rising 化生者
จงมารับกุศลผลบุญ may all of you come 请一切众生
ให้ถ้วนทั่วทุกตัวเทอญ to receive merit that we share 都来受领功德

Cr : www.interhq.org

ไม่มีความคิดเห็น