ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

นารีพิฆาต

นารีพิฆาต
ธชัคคปริตร เป็นพระสูตรที่นิยมใช้สวดสาธยาย เพื่อป้องกันภัย หรือบทสวด 7 ตำนาน

ความกลัวเกิดจาก ความไม่มั่นใจ ไม่แน่ใจ ไม่เชื่อใจ ไม่มีหลักประกันความปลอดภัยหรืออันตรายที่เกิดขึ้นกับตัวเองไม่ว่าสัตว์ มนุษย์ เทวดาต่างก็มีความกลัวเหมือนกัน

เมื่อครั้งที่กองทัพท้าวสักกะหรือพระอินทร์ทำสงครามกับกองทัพท้าว เวปจิตติ เมื่อเหล่าเทวดามองดูยอดธงของพระอินทร์เพื่อให้เกิดความมั่นใจและความกลัวภัยก็หายไป

เนื่องจาก สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เดิมเป็นที่อยู่ของเทพอสูร มีท้าวเวปจิตติ เป็นหัวหน้า เมื่อเทพบุตรใหม่ เกิดขึ้น 33 องค์ ซึ่งไม่ดื่มสุรา แต่เหล่า เทพอสูรเมื่อดื่มสุราจนเมาไม่ได้สติ จึงถูกพระอินทร์และพวกจับโยนลงมาอยู่เชิงเขาพระสุเมรุ และยึดดาวดีงส์เป็นของตน

และเมื่อเหล่าเทพอสูรเมื่อได้อยู่ที่ เชิงเขาพระสุเมรุได้บังเกิดเป็น เทพนคร เกิดด้วยบุญของเทพอสูร คือมีสมบัติและความสวยงามเหมือนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่ง อสูร หรือ อสุระ แปลว่าไม่ดื่มสุรา แต่เมื่อรู้ว่าตนเองต้องสูญเสียสรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพราะตนเองดื่มสุรา เลยคิดจะยกกองทัพไปยึดจากพระอินทร์คืน

อีกสาเหตุหนึ่งของสงครามคือ พระอินทร์ปลอมตัวมาแอบพานางสุชาดาลูกสาวท้าวเวปจิตติ ซึ่งอดีตเคยเป็นภรรยาของพระอินทร์ตอนเป็นมนุษย์ไปเป็นมเหสีของตน ทำให้สองนครนี้รบกันอยู่ตลอดมา พลัดการแพ้ ชนะ แต่ก็ยังไม่มีใครจุติ เพราะเทวดาจะจุติได้ก็ต่อเมื่อหมดบุญ ด้วยเหตุที่รบกันตลอด ทำให้เทวดาเกิดความกลัว ขนพองสยองเกล้า

พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้ให้พระภิกษุฟังด้วยทิพยจักษุ พระภิกษุถามว่า “เมื่อเทวดามองดูยอดธงของพระอินทร์แล้ว ความกลัวภัยจะหายไปไหม” พระองค์ทรงตอบว่า “ ความกลัว หายบ้างไม่หายบ้าง เพราะอะไร เพราะเจ้าของธงคือท้าวสักกะและนายทัพทั้ง 4 นั้น ยังมีราคะ โทสะ โมหะอยู่” พระพุทธเจ้าทรงตรัสต่อว่า “ถ้าพวกเธอทั้งหลายอยู่ตามป่าเกิดความกลัวภัย เกิดความหวาดสะดุ้ง เกิดความกลัวจนขนพองสยองเกล้า ให้ระลึกถึงเราตถาคต” เวลาสวดมนต์ให้ระลึกคุณสมบัติของพระพุทธเจ้า 9 ประการ เวลาเรามีภัยก็ให้นึกถึง พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ การปฏิบัติคือ น้อมนำท่านมาอยู่ในตัวเราให้ได้ตลอดเวลา

Cr : พระอาจารย์อิศรา อิสฺสโร ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย
ผู้สรุปเนื้อหา : แซ่ wang 王 design
Infographic designed by: เพจการบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น