ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

ร่วมอนุโมทนาบุญอุปสมบทนาคหลวง 6 รูป

“นาคหลวง” นั้น หมายถึง ผู้ที่ได้รับบรรพชาอุปสมบทภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบท
นาคหลวง มี ๒ ประเภท คือ
(๑) พระบรมวงศานุวงศ์ หรือข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและได้ทำเรื่องกราบบังคมทูลขอเป็นนาคหลวง
(๒) ผู้สอบภาษาบาลี ได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค ขณะยังเป็นสามเณร เรียกนาคหลวงประเภทนี้ว่า นาคหลวงสายเปรียญธรรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวง ให้แก่สามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค จำนวน ๖ รูป ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์
พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๗
วัดปทุมคงคา เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๑๐
วัดโมลีโลกยาราม เป็นพระอนุสาวนาจารย์
บัญชีรายชื่อสามเณรนาคหลวง ๖ รูป

๑. สามเณรจิตรเทพ ต่อคุ้ม อายุ ๒๒ ปี ฉายา อคฺคจิตโต วัดสังฆานุภาพ จังหวัดกำแพงเพชร

๒. สามเณรวัฒนะ ดอกสะบา อายุ ๒๒ ปี ฉายา นาคสุทฺโธ วัดเทพลีลา กรุงเทพมหานคร

๓. สามเณรศุภจิตร ปุ้งโพธิ์ อายุ ๒๒ ปี ฉายา สุภพุทฺธิ วัดชัยศรี จังหวัดขอนแก่น

๔. สามเณรอาชัญ สอาดเอี่ยม อายุ ๒๑ ปี ฉายา มหาชญฺโญ วัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร

๕. สามเณรวายุ สุระมณี อายุ ๒๑ ปี ฉายา ฐิตสุทฺธาจาโร วัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร

๖. สามเณรภูมินทร์ หงษ์ทอง อายุ ๒๐ ปี ฉายา ภทฺทาลิ วัดบางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ

วันเสาร์ ที่ ๑๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

ไม่มีความคิดเห็น